digitaalnotuleren.nl

uw bijeenkomst online !

 

klanten

Overheden en bestuurslichamen, zoals gemeenten en provincies, moeten bestuurlijke informatie kunnen verstrekken. Op basis van de Wet openbaarheid van bestuur, maar ook om de burgers te betrekken bij de lokale politiek en het bestuur. Digitaal Notuleren geeft hiervoor de perfecte middelen in handen.
 

Maar Digitaal Notuleren is er natuurlijk ook voor vergaderingen van bedrijven en instellingen, bijeenkomsten van de ondernemingsraden, aandeelhoudersvergaderingen en ledenvergaderingen van verenigingen.
 

Met ons digitale dienstenpakket leveren wij, dankzij onze ruime ervaring, altijd gegarandeerde kwaliteit.


 


 

Newsletters

Wenst u meer informatie?
Neem contact met ons op via telefoonnummer 033-4341005.